BRANDWEERPERSONEEL

RegioSafe is de specialist in brand- en calamiteitenbestrijding. Maar het is nog beter om calamiteiten te voorkomen. Daarom zijn onze mensen ook zeer goed inzetbaar voor toezicht bij (brand)gevaarlijke werkzaamheden. Door goed en deskundig toezicht kan er brand en ongevallen worden voorkomen.

Bij uitval van een sprinkler of brandmeldinstallatie worden onze brandwachten ingezet om de veiligheid te waarborgen. Indien nodig in combinatie met ons brandweermateriaal.

Voor diverse veiligheidsregio’s en bedrijfsbrandweerkorpsen zetten wij repressief brandweerpersoneel in. Vaak op afroep om een tekort op te vangen, maar er wordt ook structureel in roosters meegewerkt. Ons brandweerpersoneel is gescreend, medisch gekeurd en geoefend volgens Leidraad Oefenen Brandweer.

Meer informatie over de inzet van brandweerpersoneel treft u aan op de volgende pagina’s:

Brandwachten
Repressief brandweerpersoneel
Veiligheidstoezicht